printi leht

Päevakava

 

Kolmapäev, 2. detsember 2015

 

  • Kl 11-15   Ajalookonverents METOBS 150 Tartus Tiigi Seltsimajas, kava leiad siit
  • Kl 15:00   Margiesitlus Tartus Tiigi Seltsimajas
  • Kl 15:30   Tiigi Seltsimaja juurest algab jalutuskäik METOBS-iga seotud paikades
  • Kl 18:00   Pidulik õhtusöök Tartus Ülikooli kohvikus

Neljapäev, 3. detsember 2015 

 

Eesti geofüüsika konverents Tartu Observatooriumis Tõraveres

 

Tõraveres on võimalik soetada soodushinnaga erialaraamatuid ning suveniire, kuid kaardimakse võimalus kohapeal puudub.  

  9:30 Buss Tartust Vanemuise alumisest parklast Tõraverre
10:00 Registreerimine, tervituskohv, raamatute ja suveniiride müük
10:30 Konverentsi avamine
10:45 Konverentsi ettekanded
  Atko Heinsalu, Siim Veski. Eesti pärastjääaegne kliima
  Enn Kaup. Eestlaste osalusest meteoroloogilistel uuringutel Antarktikas ning kliimamuutustest lõunapolaarpiirkonnas
 

Elar Asuküll, Tiit Kutser, Liisa Rohtla. Järvede roll globaalses süsinikuringes ning selle hindamine kaugseire meetoditega

 

Mihkel Kangur, Shinja Sugita, Liisa Puusepp, Jaanus Terasmaa, Hannes Tõnisson, Tiiu Koff, Agata Marzecova, Annika Mikomägi.
Kliima ja veeökosüsteemid

 

Viivi Russak. Muutused Eesti kiirgustingimustes

 

Hans Orru, Daniel Oudin Åström, Christofer Åström, Ene Indermitte, Kaidi Rekker, Astrid Saava.
Äärmuslike õhutemperatuuride mõju suremusele Eestis perioodil 1996–2013 ning võimalik mõjude suurenemine tulevikus kliimamuutuste tõttu

 

Jaak Jaagus. KESTA projekt ESTKLIIMA. Eesti kliima trendid, režiiminihked, stsenaariumid

12:30 Lõuna / ekskursioon, raamatute ja suveniiride müük
14:30 Konverentsi ettekanded
  Velle Toll. Aerosooli otsene kiirguslik mõju meteoroloogilistele tingimustele Euroopas
 

Maris Palo, Meelis Eller. Tartu õhuseirejaama aerosooliandmete faktoranalüüs

 

Artu Ellmann, Oja Tõnis, All Tarmo, Harli Jürgenson, Kall Tarmo, Liibusk Aive.
Raskuskiirenduse anomaalvälja ja geoidi mudelpindade täpsustamine Eestis

 

Aive Liibusk, Tarmo Kall, Junkun Wan, Artu Ellmann.
Veetaseme monitooring satelliitaltimeetria ja veemõõdujaamade andmete põhjal Eesti rannikuvetes

 

Tarmo Soomere, Maris Eelsalu, Katri Pindsoo. Läänemere ekstreemsete veetasemete põnev matemaatika

16:00 Kohvipaus / stendiettekanded, raamatute ja suveniiride müük
17:00 Konverentsi ettekanded
 

Maris Eelsalu, Tarmo Soomere. Laineenergia ja selle kasutamise perspektiividest Läänemeres

 

Aarne Männik. Numbriline ilmaennustuskeskkond Riigi Ilmateenistuses

 

Urmas Raudsepp. Kopernikus Merekeskkonna Seire Teenus – uued võimalused mereteenuste valdkonnas

  Erko Jakobson. Kasvuhoonegaaside ja aerosoolide panus kliima muutusesse
18:15 Konverentsi kokkuvõte ja lõpusõnad
18:30 Buss Tõraverest Tartusse