printi leht

Stendiettekanded

 

Eesti geofüüsika konverentsi stendiettekanded 3. detsembril 2015 Tõraveres

 1. Aleksei Vastsenko, Kalju Eerme. Eripilvetüüpide mõju spektraalsele ultraviolettkiirgusele
 2. Olavi Kärner. Ühest lihtsast õhutemperatuuri muutlikkuse mudelist
 3. Kalju Eerme, Margit Aun, Uno Veismann. Keskpäevaste tundide suhteline panus kogu päeva kiirgusesse integraalses ja ultravioletses spektriosas
 4. Jevgeni Rjazin, Ove Pärn. Ilm pilgutab jääle silma
 5. Tõnis Oja, Aive Liibusk, Tarmo Kall, Karin Kollo. Geodeetiliste ja okeanograafiliste mõõtmisandmete kombineerimine glatsioisostaatilise tasakaalustumise (GIA) mudeliga meretaseme ning maapinna liikumiskiiruste täpsustamiseks Eestis (pdf)
 6. Jüri Kamenik. Sademete ekstreemumite klimatoloogiline analüüs
 7. Anna Põrh, Liidia Klaus. Jõgede sesoonne äravoolu jaotus Eesti territooriumil (pdf)
 8. Rein Koch, Hando Kruuv. Allais efekti jälgimine Tartus 23.12.2012
 9. Katri Pindsoo, Tarmo Soomere. Laineaju panus ekstreemsetesse veetasemetesse Tallinna ümbruses
 10. Triin Saue, Karin Käremaa. Vegetatsiooniperioodi võimalik pikenemine Eestis tänu kliima soojenemisele
 11. Kairi Vint, Sirje Keevallik. Õhutemperatuuri ekstreemumid ning kuuma-ja külmalainete avaldumine kolme Eesti meteoroloogiajaama andmetel
 12. Rain Männikus, Maris Eelsalu, Tarmo Soomere. Liiva transpordi kvantifitseerimine Russalka lähistel laserskaneerimise ja tasakaalulise rannaprofiili teooria alusel
 13. Andrus Räämet, Tarmo Soomere, Irina Nikolkina. Lainekliima ansamblipõhine taastamine viimase poolsajandi kohta
 14. Regina Alber, Jaak Jaagus, Peeter Oja. Sademete ööpäevane jaotus Eestis
 15. Tanel Voormansik, Tarmo Tanilsoo, Piia Post. Eesti konvektiivsete tormide analüüs lähtudes ilmaradari ja äikesedetektorite andmetest
 16. Hannes Keernik, Kalev Rannat. Atmosfääri niiskussisalduse hindamine GPS-meetodil: aegread ja andmekvaliteet Eestis
 17. Joel Kuusk, Andres Kuusk. Automatiseeritud päikesekiirguse mõõtmised Järvseljal
 18. Liisi Jakobson, Erko Jakobson, Piia Post. Kaugseoseid Arktika ning Läänemere regiooni vahel
 19. Peeter Kõiva. Kasvuhooneefekt – harjumus ja kord
 20. Jüri Kadaja, Triin Saue. Eesti ilmastik ja kartuli veega varustatus: puudu ja liiast
 21. Martin Ligi, Aivo Reinart, Teofilius Tõnisson, Anu Reinart. First field measurements and device improvements for Multi‐spectral Volume Scattering Meter (MVSM)
 22. Marija Dmitrijeva, Jüri Plado, Tõnis Oja. Gravity and magnetic study of the Luusika potential field anomaly (pdf)
 23. Martin Mäll. Tulevikutormide simuleerimine kasutades atmosfääri- (WRF) ja ookeanimudelit (FVCOM): 2005. aasta Pärnu jaanuaritormi Gudrun näitel
 24. Priit Tisler, Marius Jonassen, Rostislav Kouznetsov, Timo Vihma. RPAS measurements in Antarctica